AVLAR ve AVCILAR

AVLAR ve AVCILAR

Akbabalar nasıl av ararlarsa; yahut nasıl konacak leş ararlarsa, şeytan da avlayacak ve konacak insan arar ve avlar! Alemin batınını bilmeyen bizler batında ve zahirde hep av olduk şeytanlara ve şeytanın avanesi veya seve seve şeytanlaşmış insanlara!

Şeytanlar, cinler ve insan şeytanları bütün saf, temiz, iyi, istidatlı, hayırlı insanları avlarlar! İlimsiz, cahil ve savunmasız olduğumuz için avlanırız! Yahut da ilmimize rağmen, bizdeki cevherden ve nurdan ötürü kuşatılırız ve avlanırız! Manada da yağmacılık vardır ve şedittir!

Hakka giden, kendisinde bir nur olan, kendisinde bir hayır olan insanlara dadanırlar ve onların iflah olmaması için savaşırlar! Çünkü iflah olanlar Allah’ın muradını tecelli ettirecekler dünya ve ahirette. Allah’ın muradı ve zaferi tecelli edecek dünya ve ukbada; eşrefi mahlukat çıkacak meydana çünkü. O yüzden mana aleminde de korkunç bir savaş vardır ve şeytanlar, kafir cinler ve insan şeytanları kendisinde bir nur ve cevher olan insanları kuşatır ve iğfal ederler!

Mülhime vartasına gelen bir kulu mutmainneye çıkmasın; hakikat vadisine çıkamasın diye adeta zahiren ve batınen gırtlaklarlar!

Ne yazık ki bu devirde insan yalnız, rehbersiz olduğu için, Kur’an ile arasında uçurumlar olduğu için, velhasıl yardımcısız-rehbersiz olduğu için katledilir! Bir sabinin zulme uğramasını hayal ediniz! Bir sabiye yapılan işkence ve kötülüğü hayal ediniz! O sabi zulmü anlamlandıramaz! O sabi ızdırap çeker ama kendisine neden zulmedildiğini anlayamaz!

İşte bu devirde pek çok istidat sahibine bu şekilde dadanırlar ve onu bir sabi gibi yakalar ve iğfal ederler şeytanlar, ifritler ve elbette onların tahakkümü altında olan insan şeytanları! Bu devirde o kadar çok şeytanlaşma var ki ayağımızın kaymaması ancak mucize olur! Fakat imtihan dünyasında olduğumuz için en büyük mucize kendi uyanışımız olacaktır! Bizler Hak ve hakikate uyanmadığımız müddetçe maalesef zayi olacağız! Gerek kendi hayatımdan ve gerekse oldum olası bütün bu gidişattan açıkça gördüğümüz şey korkunç bir zayiatın olduğudur!

O yüzden bazen can havliyle dua ve ah ediyoruz iflahı muhal olan zalimlere, yükümlü olduğu halde yükümlülüğünü ifa etmeyenlere,  (ki hepimiz yükümlüyüz) susanlara ve elbette en sorumlu olan sorumsuz Müslümanlara! İsyan ediyoruz! İsyanımız Hakka değil batıla ve şeytanatadır ama onu dahi anlayacak insan yoktur!

Hasılı kelam, insanoğlunun çoğunluğu hakikat ve hak namına değil de şeytan adına avcı olmuştur; şeytanın safında ve şeytan olmuştur! Şeytanın davası ise zaten apaçık bellidir! O yolun üstüne oturmuş, yolu kapatmış, Hakka ve hakikate uyanmasına ve gitmesine müsaade etmiyor kimsenin! “Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır” diyor Allah Taala. Lakin bizler daha şeytanı dahi tanımıyoruz! Veya o en cici dostudur çoğumuzun maalesef!

Halbuki insan şu çağdaki kadar başıboş olmasa, şu tarikatler sözümona mürşidler bu kadar boş ve sahte olmasa, bu camiler ve imamlar hak ve hakikat namına tamtakır olmasa, ve  bu millet ve ümmet bu kadar zayi olmazdı! Ancak onlar da şeytanın pençesinde veya hevalarının veya dünyalığın pençesinde oldukları için onlar da şeytan aleyhi laneye hizmet etmektedirler! Varsa hakiki mürşid ve tarikat tenzih ederim! Samimi ve hakikatli müslüman varsa tenzih ederim! Bilmiyorum!

Bugün hiçbir şekilde topluluk olamamak, topluluk olunsa da hayırlı bir topluluk olamamak, aklen-fikren-kalben-ruhen dayanışamamak, kaypak-niteliksiz-samimiyetsiz-korkak-bana ne’ci olmanın getirdiği büyük bir facianın içindeyiz! Ailelerin bile darmadağın edildiği-olduğu; kimsenin düşmemek için dayanışmadığı aksine tekme vurup düşürmek için birbiriyle yarıştığı, akılsız, izansız, imansız, ahlaksız, sefil, sefih, alçak bir yok oluşun içindeyiz!

Ben sonradan düşe kalka müslüman olmuş bir insan olarak elbette ve elbette müslüman kimliğini işgal eden insanlara çok gazaplıyım! Çünkü o lanet olmayasıcalar hakkıyla müslüman olsalardı çoğumuz fert fert, ailece, çoluk çocuğumuzla günahın-batılın-şirkin-cahilliğin-ahmaklığın ve akılsızlığın içinde yok olmazdık! Onlar millete ve insanlığa ayna olacaklarına, hidayet vesile olacaklarına kendilerinin de, bizlerin de şeytanı oldular! Ve elbette bu vurdumduymazlıklarının hesabını Allah Taala onlara soracaktır!

“KULLARIM ATEŞE GİDERKEN SİZ NİYE ONLARIN ATEŞE GİDİŞİNİ SEYRETTİNİZ!” diyecektir bunlara Allah Taala! “Siz niye fitneyi engellemediniz de yayılmasına müsaade ettiniz!” diye soracaktır bunlara Alemlerin Rabbi. Müslümanlar örnek insan olmak, mücadeleci olmak, Allahın hidayetinin birer çeşmesi olmak yoluyla uçuruma gidenlerin önüne siper olmak zorundaydılar. Ancak tam tersine onlar İslam’ı ideolojileştirerek kendilerini de leşleştirdiler! Bırakın hidayetin yayılmasına vesile ve vasıta olmak, bırakınız kalpleri İslam’a ve Allaha ısındırmak, vallahi bizleri, herkesi cehenneme doğru ittiler! Doğruları söyleyenlerden nefret ediyorlar! Kendilerine hakkı ve hakikati hatırlatanları maalesef düşman belliyorlar!

Bütün bu yazıları bir şekilde hatası ve kusuru ile Biiznillah yazıyor olmamızın temel dinamikleri hem fıtratımızın gereği olması, hem hasbelkader görüp anladıklarımız gereği olması, hem bu bağlamlarda aldığımız ağır yaralar gereği olması ve en önemlisi insanlara bir faydası olsun ve uçurumlara gitmesinler diye yazıyorum.

Hem damdan düşmemin sadakasını vereyim, hem bu hayat yolculuğunda düştüğüm çukurlara-uçurumlara başkaları düşmesin diye bir mücadele vereyim, hem de günahlarıma kefaret olsun diye yazıyor ve paylaşıyorum fiysebilillah.

Dua eder, duanızı isterim. Allah’ım bizlere acısın; bizi bizden kurtarsın sonsuz kudret ve keremiyle. Yoksa halimiz hiç iyi değil!

Kısaca, spontane , vesselam…

Daha sonra taslağı daha kapsamlı bir makaleye çevirmek nasip olur inşAllah..

Bayram Karaman

  1. 2. 2019

Telif hakları Bayram Karaman ve Hakikat Okuluna aittir. Ticari yayın mecralarında izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz ve yayımlanamaz. İsim ve kaynak gösterilerek ise her mecrada fiysebilillah yayımlanabilir.

(Visited 71 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com