TERMİNOLOJİDEN MEDENİYETE…

Medeniyet kavramını batılılara mal ederek kendimiz medeniyet kavramı ile kavga eder olmuşuz tarihsel süreçte! Hatta düşman olmuşuz medeniyet kavramına! Yüzyıllardır medeniyet kavramı ve olgusu ile savaşıyoruz İslam toplumları olarak!

Medeniyet kavramı İslama, Hz. Peygambere, Medine’ye ait olduğu halde nasıl olmuş da eş anlamlı addedilen uygarlık kavramı ile; antik ya da günümüz batı uygarlığı ile karıştırılarak medeniyet kavramı ve ideali ile kavga edilmiştir.

Medeniyet kavramı ve olgusu; medeniyet ideali aslına rücu edilerek ihya edilmeli idi ama geç kalındı; ümmet ve İslam ifsad edildi korkarız ki! Sanki kasten ve bile bile imha edildi İslam ülkeleri ve toplumları!

Hem insani, hem mental, hem ilmi, hem beşeri ve hem de uhrevi olarak medeniyet kavramı ile kavga edilerek büyük bir yanlışa ve tehlikeye düşülmüştür tarihten günümüze kadar.  Bugün Müslümanlar maalesef İslamın ruhuna mugayyir bu yanlışları, bu mentalleri yüzünden adeta helak olmuş durumdalar! İslam Ümmetini ve İslam Medeniyetini, fıkhını sadece şekle, taklide, fraksiyonlara, fesada, ifsada, cehalete boğarak; müslümanları maddi-manevi kemalin zirvesi demek olan medeniyet  idealinden kopartarak şu çağa ve emperyalizme kurban verdiler!

İslam milleti İslam Medeniyetinden; medeniyet idealinden kopartılarak imha edildi hem içindeki yobazlar tarafından ve hem de küresel iblisler tarafından. Halbuki Peygamber ve Ashabı eliyle inşa edilen İslam, medeniyetin ta kendisi olup Allah Taala’nın muradı idi. Tabiri caisse Allah Taala’nın idealidir İslam ve İslam medeniyeti.

İnsanların kendi hevalarına ve dar anlayışlarına indirgeyecekleri bir şey değildir iman-islam ve de İslam Medeniyeti; aksine, insanların kendisine tekamül edeceği bir şeydir İslam yahut hakikat yahut İslam Medeniyeti. Düşünün! Bu anlayış nerede Müslümanlar nerede! Üstelik öz-eleştiri dahi yapmıyorlar bunca öznel ve afaki ifsadlarına rağmen!

Her işimizde abesle iştigal ettiğimiz gibi terminoloji, dil, kültür, ahlak ve sair her konuda maalesef başıboş bir haldeyiz gerek Türk ve gerekse Müslüman veya doğulu toplumlar olarak! Dil dirayetimiz de yok, nesil dirayetimiz de yok, devlet dirayetimiz de yok, medeniyet dirayetimiz de yok! Nasıl sağlıklı toplum veya toplumlar olacağız bu halde; nasıl selamete çıkacağız her anlamda!?

Batı Helenistik ve uygarlıkçıdır medeni değildir. Medeniyet kavramı bin kere ifade ettiğimiz üzere İslama ve Hz. Muhammed A.S.’a aittir. Rasulullah A.S.’a ait bir kavramı veya olguyu şuursuzca kullanmak genel anlamdaki vahim şuursuzluklarımızdan kaynaklanmaktadır müslümanlar olarak!

Medeniyet kavramının menfi bağlamlarda kullanılması kendi kafamıza sıkmaktır! Çünkü İslam terminolisinde hayati öneme sahip bir kavramı batıya atfedip o kavramla kavga ediyoruz!

Bu korkunç bir tuzak veya hatadır! Medeniyet eşittir Medine’dir; asrı saadettir, Hakıkatı Muhammediyedir. Müslüman ülkelerdeki bu korkunç duyarsızlık, yozlaşma, ufuksuzluk, atalet ve dünyaperestlik yüzünden insanlar İslam ve hakikat cihetiyle yetim kalmışlardır yeryüzünde!

Dil ile başlayan, zihin ile ile anlamlanan bu değerler silsilesinin kemali olan medeniyet tasavvuru-tahayyülü ve inşası konusunda herkesi uyarmayı bir borç biliyorum. Ve bu yükümlülüğü herkesin yüklenmesini acizane rica ederim! Kendi terminolojimizi diriltmeliyiz ilk iş olarak,  kendi neslimizi, kendi değerlerimizi ve medeniyetimizi inşa etmeliyiz acilen ve elzem olarak .  Aksi halde hiçbir zaman aynı dili dahi konuşamayız millet olarak, Müslümanlar olarak.  Ve bugün ki gibi yığınla toplumsal sorun, ayrışma, erozyon ve zilletlere maruz kalırız. Yok oluruz! Ki zaten yok oluyoruz alenen ve resmen! Kapitalizm, madde, eşya, rant, dünyaperestlik herkesin aklını ve şuurunu ele geçirmiş durumdadır maalesef!

Velhasıl medeniyet kavramı ile kavga etmek günahtır, ahmaklıktır, cehalettir, vebaldir, zulümdür. Müslüman medeni olmayacaksa kim olacak!!? Medeniyetin zıddı zillettir, zulümdür, fesaddır, ifsaddır her anlamda!

Bu yüzden uygarlık ve medeniyet kavramlarının keskin bir şekilde ayrıştırılması ve medeniyet kavramının özgün bağlamıyla diriltilmesi elzemdir. Eğer bütün insani, ahlaki, akli, imani, ilmi ve irfani değerlerimizi diriltmezsek ölmüş olduğumuzu peşinen kabul edelim.

Eğer bu vahşi kapitalizmin, her anlamda çürümenin, dünyaperestliğin, ahlaksızlığın, niteliksizliğin peşinden gidecek olursak hayatımız da, ölümümüz de acı olacaktır! Kapitalizm ve dünyaperest kapitalist rant ve servetten başka değer tanımaz; dolayısıyla kapitalizm de, kapitalist de insanlık düşmanıdır, İslam düşmanıdır. Zenginlik hayalleriyle, dünyaya-eşyaya-mala tapınmacılığıyla, sihir ve imajinasyonlarıyla, reklamlarıyla, insanları robotlaştırması yahut makineleştirmesiyle insanları aldatır, insanlığı imha eder! Asla kimseyi yaşatmaz kapitalizm ve kapitalist! Kapitalizm hayat düşmanıdır özetle! Ve medeniyet işte bu korkunç cahiliyeler ile adilce savaşarak, onları insanlığa kazandırarak kurulmuştur Hz. Muhammed A.S. tarafından.

Evet başta dil olmak üzere; nitelikli bir tasavvur, tahayyül, ictihat ve uygulamalarla, dil-düşünce-ahlak-adalet-üretim-kaynak ve imkanların madden ve manen adil paylaşılması, insanca kentleşme ve bütün değerlerimizle zulmü ortadan kaldırmak ve İslam Medeniyetini inşa etmek zorundayız!

Not: Biz burada Osmanlıcılık-Türkçülük siyasi malzeme ve afyonlardan bahsetmiyoruz; bildiğiniz akli-ilmi-irfani-ahlaki-adil ve her anlamda hakkaniyetli bir nizamdan bahsediyoruz.

Bayram Karaman

1 Mayıs 2017 – 23:28

Telif hakları Bayram Karaman ve Hakikat Okuluna aittir. Ticari yayın mecralarında izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz ve yayımlanamaz.

(Visited 60 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com